Evangelisering

0

Gjennom Gud i din by! sitt evangeliseringsarbeid får du opplæring og praksis i å fortelle andre om Jesus. Du får bli med på evangeliseringsarbeidet lokalt i Drammen, og bli med på teamturer rundt om i Norge.

Gud i din by! er et konsept som ønsker å inspirere deg til åvære en ambassadør for Gud i byen der du bor – og gi deg praktiske hjelpemidler til å gjøre deg. Bak konseptet står en gjeng fra Visjonkirken i Drammen, som drømmer om å se kristne gå ut å vise folk veien til Jesus på tvers av alle kirkesamfunn og grupperinger.

Sammen er vi sterke, og sammen kan vi vise en døende verden Jesu kompromissløse kjærlighet!