Nødhjelp og misjon

0

 

VBC- Guds Ord For Alle, ble etablert av Jan Hanvold i 1989 med en underavdeling som ble kalt VBC-Nødhjelp. Visjonen og arbeidet var å spre Guds Ord og gi hjelp i form av mat, klær, medisiner, økonomisk støtte og kristen litteratur til de utslåtte og fattige i Øst-Europa. Jan Hanvold har arbeidet i Øst-Europa helt siden slutten av 1970-tallet.

I løpet av disse årene frem til i dag så har arbeidet vokst kollossalt. I 2012 ble det sendt 30 trailere til Øst-Europa og seks containere til Afrika.

Under skoleåret får du delta på teamturer rundt i Norge og en misjonstur til Øst-Europa. Du kan også engasjere deg i praktisk tjeneste for nødhjelpsarbeidet til Visjon Norge, som kommer de fattige til hjelp.